Invloed van emoties

De Romeinen wisten het al: een gezonde geest in een gezond lichaam. Oftewel: zolang je lichamelijk gezond bent, functioneer je geestelijk ook goed. Andersom is echter minstens net zo waar: een goede emotionele balans heeft een positieve uitwerking op de lichamelijke gezondheid.

Iemand die emotioneel niet goed functioneert, loopt een groter risico fysieke klachten te krijgen. Zo is bewezen dat stress een negatieve invloed heeft op het immuunsysteem. Andersom zijn er talloze gevallen bekend van mensen die door een positieve instelling wonderbaarlijk snel herstellen van een ernstige ziekte.

Symptoom vs. oorzaak

De reguliere geneeskunde houdt zich over het algemeen bezig met de behandeling van symptomen. Met medicijnen zoals pijnstillers, ontstekingsremmers en antidepressiva, worden klachten (tijdelijk) weggenomen, maar daarmee blijft de oorzaak vaak onbehandeld.
Fysiotherapeuten nemen met massages en oefeningen klachten weliswaar weg, maar als de oorzaak niet wordt aangepakt, kunnen die klachten net zo hard weer terugkomen – soms op een heel andere plaats.

Zware last wegnemen

Als iemand gebukt gaat onder een emotioneel zware last, zal die persoon ook letterlijk een gebogen houding aannemen met alle fysieke gevolgen van dien: klachten aan rug, nek en schouderspieren, hoofdpijn et cetera. Pas als de emotionele last is erkend en met succes behandeld, zullen de klachten voorgoed kunnen verdwijnen.

Opsporing klachten

Daarom benader ik lichaam en geest als een eenheid. In vaktermen heet dit een ‘holistische benadering’. Ik probeer zowel de fysieke als de emotionele blokkades in het lichaam op te sporen en weer in beweging te krijgen. Dat betekent overigens niet dat mijn behandeling veel weg heeft van een psychotherapiesessie. Emotionele restricties zijn namelijk, net als fysieke beperkingen, waarneembaar als veranderingen op energetisch niveau. Emoties manifesteren zich in het lichaam met hun eigen trilling; ze hebben als het ware een eigen frequentie.

Behandeling

Uitgangspunt van de behandeling is de belastbaarheid van het lichaam te vergroten. Dat doe ik onder andere door de energie achter de emoties weer in beweging te krijgen: weer richting te geven. Ik kan de emotie zelf niet vastpakken of verwijderen, maar door met mijn handen het (bind)weefsel aan te raken waarin de specifieke emotionele energie zit, komt de emotionele energie weer in beweging. Soms krijgen mensen op zo’n moment bepaalde gedachtes over de (oorsprong van de) blokkade, soms hebben patiënten na de behandeling bepaalde dromen, maar het kan ook zijn dat de patiënt helemaal niets merkt. Dat zegt echter niets over de effectiviteit van de behandeling.

Belasting van lichaam

Tijdens of na de behandeling leg ik zo goed mogelijk uit wat volgens mij nodig is om uw lichaam weer optimaal te laten functioneren. Dat kan een advies zijn op het gebied van voedsel, op het gebied van lichaamsbeweging, maar het kan ook gaan over de manier waarop u met emoties omgaat. Kortom: een advies over de belasting van uw lichaam.