Kinderfysiotherapeut

Bij kinderen met leerproblemen is een bezoek aan de kinderfysiotherapeut altijd zinvol. De manueel visceraal therapeut werkt dan voorwaardenscheppend voor de kinderfysiotherapie. De ervaring leert ons dat in sommige gevallen de kinderfysiotherapie na behandeling door een manueel visceraal therapeut meer effect sorteert. Daarnaast geeft de manueel visceraal therapeut desgewenst advies over houding, beweging en voeding.