Klachten en symptomen bij kinderen

Klachten bij kinderen kunnen veroorzaakt worden door ongelukjes in huis, zoals een val uit bed of van de trap. Maar ook kan pas op latere leeftijd blijken dat een kind nadelige gevolgen heeft overgehouden aan de bevalling.

Veel klachten bij baby’s lijken te verdwijnen als het kind ouder wordt. De innerlijke drang van het kind om te gaan zitten, staan en lopen overwint veel problemen. Maar er zijn ook kinderen bij wie de problemen voortduren.

Symptomen

Mogelijke aanwijzingen voor klachten die bij oudere kinderen het gevolg blijken van de bevalling, zijn als het kind:

  • vaak struikelt of valt;
  • een vertraagde spraakontwikkeling heeft;
  • een motorische achterstand heeft;
  • regelmatig aangeeft hoofdpijn te hebben;
  • moeite heeft met concentreren;
  • erg beweeglijk en druk is;
  • aan zeer weinig slaap genoeg lijkt te hebben;
  • onzeker is, schuw is en faalangst heeft;
  • een laag gevoel van eigenwaarde heeft;
  • snel ontstemd is en woedeaanvallen heeft.

Beperkingen in de nek

Het komt dikwijls voor dat bij een kind met bovenstaande symptomen ten onrechte de diagnose ADHD (Attention Defecit Hyperactivity Disorder) of ‘hyperactief’ gesteld wordt. Waar het in deze gevallen echter vaak om blijkt te gaan, zijn niet-behandelde bewegingsbeperkingen in de nek van het kind: het KIDD-syndroom.

Het kind is als het ware door deze beperkingen heen gegroeid. Op latere leeftijd (tussen 3 en 7 jaar) kunnen deze beperkingen zich bij het oudere kind op een andere manier (via andere klachten en symptomen) manifesteren.

Lees meer over de behandeling van kinderen.